Fostering use of technical spaces in higher education (HEI MAKERS)

Nr. proiect: 2017-1-LT01-KA203-035231

Scopul proiectului HEI MAKERS este de a dezvolta inovația și creativitatea printr-un parteneriat dintre instituții de învățământ superior și spații tehnice, care să ducă la abordări trans-disciplinare și la metode noi de predare în învățământul superior, la realizarea de resurse deschise pentru  educație formală și non-formală, la creativitate și competențe antreprenoriale mai bune pentru absolvenți.

Pentru aceasta, consorțiul:

HEI MAKERS va încuraja mai multe instituții de învățământ superior să inițieze colaborări cu spații tehnice și să regândească programele lor de studiu, să folosească metode de instruire inovative și să răspundă provocărilor legate de piața muncii din secolul XXI. Rezultatele proiectului vor deschide noi oportunități de învățare prin aplicarea practică a abilităților antreprenoriale și de prototipare, care pot include și duce la comercializarea de noi servicii și produse, la tragerea de potențiali investitori, crearea de startup-uri și spin-off-uri globale, ducând astfel la creștere economică.

Partenerii proiectului:

Website-ul proiectului este www.heimakers.eu.

Proiectul HEI MAKERS (No 2017-1-LT01-KA203-035231)  este co-finanţat de programul Erasmus+, Parteneriate Strategice. Sprijinul Comisiei Europene pentru realizarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului care reflectă numai punctul de vedere al autorilor, iar Comisia nu este la responsabilă pentru orice utilizare a informațiilor conținute de aceasta.