Ludor Engineering este partener in proiectul Educație inclusivă: asigurarea participării persoanelor cu disabilități în educația non-formală a persoanelor adulte (IEDA), finanțat de UE prin programul Erasmus+, acțiunea cheie KA2, Parteneriate Strategice in domeniul Educației Adulților.

Principalul obiectiv al proiectului este de a realiza un model structurat de integrare a persoanelor cu disabilități în educația non-formală pentru persoane adulte. Pentru a atinge acest obiectiv, partenerii vor realiza următoarele produse intelectuale:

  1. Curriculum educațional privind metodele și abordările de lucru cu persoanele cu dizabilități în educația non-formală a adulților
  2. Instruire privind implementarea tehnologiilor asistive în educația adulților
  3. Manual despre integrarea persoanelor cu dizabilități în educația non-formală a adulților

Toate aceste produse vor fi disponibile ca Resurse Educationale Deschise, in cele 7 limbi ale partenerilor proiectului si in engleza.

Grupul țintă: furnizori de educația non-formală pentru persoane adulte

Parteneri proiect:

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Continutul prezentului material reprezinta responsabilitatea exclusiva a autorilor, iar Agentia Nationala si Comisia Europeana nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit continutul informatiei