Ludor Engineering este partener in proiectul Industria 4.0 în sănătate (HI4), finanțat de UE prin programul Erasmus+, acțiunea cheie KA2, Parteneriate Strategice in domeniul Educației și Formării Profesionale.

Principalele obiective al proiectului sunt:

Pentru a atinge acest obiectiv, partenerii vor realiza următoarele produse intelectuale:

  1. ”Aplicații ale Industriei 4.0 în sănătate – analiză și linii ghid EFP”
  2. Curricula cursului de formare ”Industria 4.0 în sănătate”
  3. Sistem de management al învățării HI4
  4. Material didactice și metodologia pentru cursul față-în-față ”Industria 4.0 în sănătate”
  5. Ghid pentru formatorii cursului ”Industria 4.0 în sănătate”
  6. ”Bune practici: Implementarea de către parteneri a Industriei 4.0 pentru sectorului asistenței medicale, în mediu clinic și de asistență medicală primară”

Toate aceste produse vor fi disponibile ca Resurse Educationale Deschise, in cele 5 limbi ale partenerilor proiectului si in engleza.

Grupul țintă:

 Parteneri proiect:

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Continutul prezentului material reprezinta responsabilitatea exclusiva a autorilor, iar Agentia Nationala si Comisia Europeana nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit continutul informatiei