Boosting science education at school

                                                                                            

Nr. proiect: 2017-1-IT02-KA201-036739

Boosting science education at school este un proiect Erasmus+, Parteneriat Strategic, pe 2 ani (octombrie 2017- 2019) care a urmărit apropierea dintre școală și știință.

Parteneriatul proiectului a fost compus din coordonatorul Associazione Euphoria (Italia), 4 organizații ce activează în domeniul științei și tehnicii - Ludor Engineering (Romania), The science zone (Italia), Digital Idea(Grecia), Science Centre AHHAA (Estonia) și 4 școli - Scoala Gimnaziala Barnova (Romania), Istituto Comprensivo “Maria Montessori” (Italia), Moysiko Gymnasio-geniko Lykeio (Grecia) și Tartu Tamme Gümnaasium (Estonia).

Prin acest proiect s-a realizat un schimb de bune practici între școli și organizațiile active în domeniul promovării științei în mediul educațional, consolidându-se astfel raportul dintre educație și știință.

Organizațiile implicate au împărtășit din experiența lor, la nivel european, învățând unele de la altele metode noi instructiv-educative, formale, informale și non-formale. De asemenea, și-au dezvoltat capacitatea de a colabora la nivel internațional.

Astfel, proiectul a promovat excelența în predarea și învățarea științelor în școli prin introducerea metodelor non-formale și prin reformarea programelor de curs tradiționale. Totodată, au fost atinse obiectivele legate de predarea științelor prin încurajarea comunicării dintre  profesori, oameni de știință și organizații implicate în diverse moduri în educația europeană în domeniul științelor și prin sprijinirea  profesorilor în vederea modernizării  metodologiilor și activităților pe care le desfășoară în sălile de curs.

S-a reușit îmbunătățirea motivației, a gradului de învățare și a atitudinii elevilor față de educația în domeniul științelor, dotând elevii cu abilități care să le permită să-și atingă potențialul.

Rezultate proiect

Raport "Cele mai bune practici de organizare a lecțiilor pentru educația științifică din școală"

Canal YouTube si video tutoriale